Cheng Shin C637 Road Bike Tire (Wire Bead, 27" x 1-1/4", Gum Wall)