Schwalbe 700X22 Montello Tubular Tan, Max 100 Psi, 300-Grams