26x2.0 Tufo XC2 Plus Tubular Mountain Bike Tire with Tape (Black)