Tufo XC2 Prima Tubular Mountain Bike Tire with Tape Black