Tufo XC2 Plus Tubular Mountain Bike Tire with Tape, Black