Tufo XC5 Tubular Mountain Bike Tire with Tape, Black, 29