Tufo XC4 Tubular Mountain Bike Tire with Tape, Black, 26